Vi spelar cirkus

Kommande projekt
Cirkusmagin uppstår i musiken och i mötet med publiken. Dessa tre byggstenar ska utgöra vår produktion - musik, cirkus, publik.


Temat för produktionen är cirkusmusik och dess betydelse. Hur musiken skapar stämningar, ett rum där allt kan hända, en stund av magi och överraskningar. Idé och utgångspunkt i produktionen är musiken och cirkusen som mötesplats, för både gammal och ung. Cirkus kan symbolisera gemenskap och tillhörighet, att alla behövs. Detta är något universellt, att vilja höra till, att tillhöra en grupp. I cirkusen tar vi tillvara på varandras olikheter för att kunna framföra våra nummer, den starka och den uppfinningsrika, den modiga och den roliga. Alla behövs. Vi vill dra en linje mellan kulturen i stort och människans behov av gemenskap och
tillhörighet - cirkusen blir en symbol för mötet inom musiken och kulturen.


Genre
Jazz och kammarmusik med inspiration från gammeldags cirkus.


Innehåll
Produktionen ska innehålla nyskriven musik, med sättningen cello, klarinett, basklarinett och sång. Låttexter byggs utifrån brainstorming och samtal under workshops med äldre och unga- deras minnen, föreställningar och idéer om vad cirkus är eller kan vara. Produktionen ska även innehålla sceniska moment av cirkus, rörelse, akrobatik och samspel. Samt interaktiva moment som involverar publiken. Stor vikt kommer att läggas vid samspelet mellan cirkus och musik. Samtliga medverkande kommer att gå i och ur sina roller, det vill säga musikerna kommer även att agera sceniskt.


Syfte och mål
Syfte med produktionen är att visa vad jazz och kammarmusik kan vara på ett lustfyllt sätt. Och att genom cirkus hitta interaktiva metoder för detta. De flesta, oavsett ålder, har erfarenhet av cirkus. Minnen, bilder och föreställningar. Det är därför ett spännande tema att mötas i. Mål med produktionen är att ta del av de äldre och barnens erfarenheter, minnen, idéer och föreställningar om vad cirkus är. Vidare att förbereda och genomföra en workshop där äldre och barn får ta del av musik och cirkus (av oss) och att de får berätta sina erfarenheter av cirkus. Vi vill skapa ett möte och ömsesidigt utbyte. Ytterligare mål är att
omsätta det vi får ut av workshopen i ett kreativt skapande av en ny föreställning.


Medverkar i produktionen: Lisa Grotherus, Emma Augustsson och Britta Bergman Wålstedt.