Airtrack

MODIG

Vi vill skapa en föreställning om mod, om att våga. Om att säga ifrån och om att säga till när någon blir behandlad dåligt. Om att ta modet till sig. Om att ställa till det, ställa upp och säga stopp. En föreställning om balans, om egen stil, om konstiga konster och om dans. En cirkus, dans och musikföreställning som smyger sig på, som ger en ny tanke och formar något solklart. 


I en värld som allt oftare bygger på civilkurage tror vi att diskussionen om vad mod är och varför det kan behövas, är viktig. Vårt samhälle blir mer och mer segregerat och en effekt av detta är känslan av rädsla för det okända, främmande och nya. Genom att rikta oss till den nya generationen, de barn som ska växa upp i det samhälle vi idag formar, skapar vi möjligheter för dem att göra om och göra nytt. Cirkus, dans och musik är konstformer vi tror på skapar bryggor mellan svåra frågor och öppna diskussioner. 


Vi vill skapa ett forum och en plats för barn att uppleva olika möjligheter, att se på vad mod är och kan vara, att mod också kan vara att säga nej eller stopp, att det som är modigt för någon kan vara tvärtom för någon annan. 


Idé och projektledare: Ida Källquist och Britta Wålstedt


För information kontakta oss gärna:

Britta Wålstedt, 073-053 45 45, britta@walstedt.se

Ida Källquist, 070-496 61 30, idakjallquist@gmail.com